Državna matura – jesenski rok

Prijave ispita državne mature za jesenski rok 2015./2016. počinju 20.07. i traju do 31.07. u 12 sati. Svi maturanti koji žele polagati ispite državne mature u jesenskom roku obavezno moraju ponovno prijaviti ispite u navedenom razdoblju (prijave s ljetnog roka se ne prenose za jesenski). Za jesenski rok se ne mora prijaviti iste razine obaveznih predmeta niti iste izborne predmete, bez obzira na to jeste li izlazili na ljetni rok ili ne. Maturanti koji nisu položili neki od ispita na ljetnom ...
Saznaj više

POTVRDA UPISA U 1. RAZRED

Potvrde upisa u 1. razred obavljati će se u ponedjeljak 11.srpnja i utorak 12.srpnja od 9 do 13 sati te u srijedu 13.srpnja od 9 do 16 sati. Prilikom potvrde upisa potrebno je donijeti upisnicu potpisanu od strane roditelja i učenika te potvrdu (svjedodžbu) medicine rada. Učenici koji imaju dodatne bodove moraju donijeti i dokumentaciju kojom potvrđuju te bodove.
Saznaj više

Upis u smjer dizajner unutrašnje arhutekture – provjera sposobnosti likovnog izražavanja i senzibiliteta

paleta
Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i senzibiliteta za upis u smjer dizajner unutrašnje arhitekture  održat će se u prostorijama škole u srijedu 29.06.2016. Kandidati su obavezni donijeti kopiju svjedodžbe iz 7. razreda i sliku (ne stariju od 6 mjeseci) i javiti se na portu škole u 08.30 sati. Od pribora potrebno je  donijeti dva trokuta i šestar, sve ostalo osigurat će škola.  
Saznaj više