Panorama

Potvrda upisa

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja vršiti će se

 5. rujna od 900 do 1200 sati

Dokumenti koji su potrebni za upis:

  • potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnica koju ispišete iz sustava e-upisi)
  • lječnička svjedodžba medicine rada na kojoj je vidljiv program koji se upisuje

Saznaj više...

POČETAK NOVE NASTAVNE GODINE

U ponedjeljak 8. rujna 2014. počinje nova nastavna godina. Prijem 2., 3. i 4. razreda je u 9.00 sati a prijem 1. razreda je u 10.00 sati. Nastavu počinjemo prijepodnevnom smjenom. Svim učenicima želimo sretnu i uspješnu novu nastavnu godinu.

Saznaj više...

OBAVIJEST UČENICIMA

Predaja dnevnika prakse je u četvrtak, 4. rujna ; - drugi razredi u 9.00 sati

                                                                           - treći razredi u 9.30 sati      

Saznaj više...

PROVJERA SPOSOBNOSTI UMJETNIČKOG IZRAŽAVANJA I LIKOVNOG SENZIBILITETA

Dizajneri unutrašnje arhitekture

Provjera sposobnosti izražavanja i likovni senzibilitet će se održati u prostorijama škole 28.09.2014.g. u 08.00 sati.
Kandidati su obavezni  donijeti kopije svjedodžbi iz 7. i 8. razreda i sliku ( ne stariju od 6 mjeseci ) i javiti se na portu škole u 08.00 sati.
Kandidati su obavezni donijeti dva trokuta i šestar. Sav ostali potrebiti pribor osigurat će škola.

Saznaj više...

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Podjela potvrda o položenoj državnoj maturi je u četvrtak, 17. srpnja 2014. u 12.00 sati, učionica br.9.

Prijave ispita za jesenski rok državne mature su 15.7.-25.7 2014. Ukoliko nekome iz nekog razloga nedostaje elektronički identitet može ga dobiti u tajništvu škole najkasnije do 18.7.2014. ( 8 - 13 sati ).

Saznaj više...

Sljedeća »