OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15), a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave pod brojem 1/2017 Građevinska tehnička škola, Rijeka objavljuje:

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (Školska ekskurzija u Njemačku i Češku)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 19.12.2017. godine, izabralo je ponudu koje će biti predstavljena roditeljima:

  1. VIA travel agency IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka

 

Preostale dvije ponude:

 

  1. Z. Dante tours Rijeka
  2. ALGA travel agency Zagreb

 

nisu zadovoljile uvjete Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave te se kao takve neće uzeti u dalje razmatranje.

 

Odabrana ponuda bit će predstavljena na roditeljskom sastanku 25.01.2018. godine u 18.00 prema pozivu.

Rijeka, 21.12.2017. godine

Predsjednik povjerenstva

Jadranko Babić, dipl.ing.građ.

KLASA: 130-04/17-02/14

URBROJ: 2170-56-02-17-1