Uređenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju mladenačke dobe DB Kantrida

54
U petak 11. svibnja 2018. su naše maturantice 4. D razreda – Laura Host, Nina Jović, Eleonora Frlan, Eliana Makovac, Mia Matrljan, Roberta Slavujac i Annie Perman sa svojom profesoricom Zoricom Radojčić  sudjelovale u jednoj divnoj humanitarnoj priči – uređenju fizikalnog odjela Dječje bolnice na Kantridi.

Akcija je  zaživjela uz pomoć akademske slikarice Mirne Sišul koja je donirala veliki broj svojih umjetničkih radova, jake muške snage – Marina Sišula, financijsku potporu firme Klima- marine d.o.o. iz Rijeke, te Udrugu koja promiče dobrobit djece Portić.
14
20
30

“Najčudesnija od svih je bajki – život.”
H. C. Andersen