Sjednice razrednih vijeća za maturante

Sjednice razrednih vijeća za maturante održat će se u srijedu 23. svibnja 2018. prema sljedećem rasporedu:

4.AT  u 14:00

4.GT  u 14:15

4.G  u 14:30

4.D  u 14:45