Obavijest maturantima – završni rad

Rok za predaju završnog rada je  u ponedjeljak 11. lipnja od 14 do 16 sati.

Obrana završnog rada održat će se  u ponedjeljak 2. srpnja prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.