NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA PROF. STRUČNIH PREDMETA NA NEODREĐENO VRIJEME

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Rijeka, Podhumskih žrtava 4

 

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Građevinska tehnička škola, Rijeka, Podhumskih žrtava 4, raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – PROF. STRUČNIH PREDMETA –

Prof. stručnih predmeta, dipl. ing. arhitekture, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati prijavi za natječaj trebaju priložiti: zamolbu, kratak životopis, presliku diplome Arhitektonskog fakulteta, presliku domovnice ili osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mj, e-zapis radnog staža izdanog od strane HZZMO ne stariji od mjesec dana, suglasnost/privolu kojom se slažu da se njihovi podaci koriste isključivo u natječajnom postupku.

Kandidati koji po posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima, trebaju priložiti dokaze o istom.

Poveznica na Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola. Pisane zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 13. lipnja 2018. do 21. lipnja 2018.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.