Završni rad – jesenski rok

Rok za predaju završnog rada za jesenski ispitni rok je 6. srpnja 2018. od 10 do 12 sati.

Obrana u jesenskom roku će se održati 23. kolovoza 2018.