Državna matura – jesenski rok

Prijave ispita državne mature za jesenski rok 2017. /2018. počinju 20.07. u 12:00  i traju do 31.07. u 12:00. Svi maturanti koji žele polagati ispite državne mature u jesenskom roku obavezno moraju ponovno prijaviti ispite u navedenom razdoblju (prijave s ljetnog roka se NE prenose automatski  za jesenski). Za jesenski rok se ne mora prijaviti iste razine obaveznih predmeta niti iste izborne predmete kao u ljetnom roku, bez obzira na to jeste li izlazili na ljetni rok ili ne.

Maturanti koji su upućeni na popravne ispite u jesenskom roku mogu prijaviti ispite državne mature te ako uspješno polože popravne ispite mogu izaći na jesenski rok državne mature.

Maturanti koji nisu položili neki od ispita državne mature na ljetnom roku imaju pravo na ponovno besplatno polaganje tog ispita u jesenskom roku. Maturanti koji su položili ispite u ljetnom roku, ali ponovno izlaze na jesenski rok da bi popravili uspjeh plaćaju izlazak na ispit. Rok za uplatu i podatci za uplatu će vam nakon prijave biti vidljivi na postani-student.hr. (pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate).

Posebno obratite pozornost koji su vam izborni predmeti prijavljeni (prijavom fakulteta automatski se na listu prijavljenih ispita dodaju svi izborni predmeti koji se boduju za taj fakultet pa je potrebno ručno maknuti predmete koje ne želite polagati).

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-–-jesenski-rok-2017_2018