NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UMJETNIČKOG PAVILJONA

Pozivamo sve učenike škole da pročitaju sadržaj natječaja u prilogu. Vjerujemo da se možete tu negdje pronaći.Sretno!
NATJEČAJ za paviljon 2018