Roditeljski sastanak – 3. razredi

Nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave pod brojem 1/2018 Građevinska tehnička škola, Rijeka objavljuje:

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (Školska ekskurzija u Prag i Krakow)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 06.12.2018. godine, izabralo je ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

-ALGA travel agency, Zagreb
-ABC Travel, Rijeka
-Putnička agencija VIA, Rijeka

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskom sastanku 13.12.2018.godine u 18:30 prema pozivu.

Rijeka, 12.12.2018.godine

Predsjednik povjerenstva

Ivan Tudor, prof.