POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE OPREME ZA PROVEDBU KURIKULUMA KEMIJE, FIZIKE, BIOLOGIJE I MATEMATIKE

JAVNA NABAVA, POZIV

POPIS OPREME