Završni rad – rok za predaju i obranu (izmijenjen raspored obrane)

Rok za predaju završnog rada je do 10. lipnja 2019. u 12 sati.

 

  LJETNI ROK  ZA ZAVRŠNE ISPITE
  ROKOVI OBRANE ZAVRŠNOG RADA  
  DATUM I VRIJEME UČIONICA POVJERENSTVO
  01. SRPNJA 2019. G. u 9.00 sati 9 IV. AT

D. ČUKA, M. ĆUPURDIJA, J. BABIĆ

 

  01. SRPNJA 2019. G. u 9.00 sati 10 IV.D

B. PAŠKVAN, N. RIZMAN GRAČANIN, J. BEGOVIĆ

 

  01. SRPNJA 2019.g. u 9:00 sati 3 IV. G  

S. TIČIĆ, M. ĐANIŠ, A. MARINOVIĆ

  02. SRPNJA 2019.g. u 9:00 sati 9 IV. GT  

Đ. KRALJIĆ, M. ĆUPURDIJA, N. JUNIČIĆ