POPIS UDŽBENIKA 2019./2020.

ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

Udžbenici se odnose za sve prve razrede prema programu Škola za život.

  1. Hrvatski jezik: Putokazi, Tanja Marčan, Školska knjiga 2019.

 

  1. Matematika: Matematika 1 – udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno), B. Dakić – N. Elezović, Element. 2019. (novo izdanje!!)

 

  1. Engleski jezik: Headway Pre-Intermediate 5th Edition, L. & J. Soars, P. Hancock, 2019. (udžbenik i radna bilježnica)

 

  1. Njemački jezik: Schritte international a1.2., Hueber, 2019., (udžbenik i radna bilježnica)

 

  1. Biologija: Čovjek, zdravlje i okoliš A. Bušić, G. i V. Klobučar, Neodidacta

 

  1. Povijest (za 1. i 2. G razred): 

Povijesni pregled za strukovne škole – Udžbenik povijesti za srednju i dodatnu razinu učenja, Ž. Holjevac, H. Petrić, Meridijani

 

  1. Geografija (za sve 1. razrede i za 2. G razred):

Geografija 1, udžbenik za srednje strukovne škole, E. Čokonaj, R. Vuk, Meridijani

 

8. Likovna umjetnost 1.D

Likovna umjetnost 1 –  udžbenik,  Natalija Stipetić – Čus, Zrinka Jurić – Avmedoski, Blanka Petrinec – Fulir, Elen Zubek, Nakladnik: Alfa

 

Za sve ostale razrede na snazi su udžbenici koji su se ranije koristili, a prema popisu od prošle školske godine  http://www.ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr/2018/08/17/popis-udzbenika/