IZLOŽBA GEODETSKIH INSTRUMENATA

Dana 18. studenoga 2019. godine, otvorena je izložba geodetskih instrumenata, povodom sedamdeset četvrte obljetnice Građevinske tehničke škole Rijeka. Izložba je održana od 18. do 22. studenoga 2019. godine, u prostoru čitaonice GTŠ Rijeka. Autor izložbe je Marijan Đaniš, dipl. ing. geod.

Izložene su različite vrste geodetskih instrumenata kao što su kipregel,  teodoliti, niveliri, mjerne stanice i kompleti za satelitsko pozicioniranje. Instrumenti su posloženi po tipu i namjeni, a unutar iste grupe, i po godini proizvodnje. Autor izložbe je dao i osnovne podatke o instrumentima kao što su naziv instrumenta, proizvođač, godina proizvodnje i karakteristike instrumenta.

Najstariji primjerak mehaničkog teodolita datira iz 1915. godine i proizveden je u Kasselu (SR Njemačka). U grupi nivelira mogao se vidjeti jedan primjerak mehaničkog nivelira s početka 20. stoljeća i jedan suvremeni digitalni nivelir današnjeg doba švicarske tvrtke Leica.

Uvođenjem digitalne tehnologije u geodetsku struku prvotno se izrađuju digitalni teodoliti, a sedamdesetih godina prošlog stoljeća, integrirani mjerni uređaji, tzv. totalne mjerne stanice. Od starijih mjernih stanica izložen je jedan primjerak japanske tvrtke Topcon i zanimljiv primjerak švicarske tvrtke Wild koji ima mogućnost prenošenja mjernih podataka na periferni uređaj kao što je registrator digitalnih podataka ili prijenosno računalo.

Od suvremenih mjernih stanica posebno mjesto zauzima instrument njemačkog proizvođača Geofennel koji ima mogućnost mjerenja udaljenosti laserom što danas geodetima izuzetno olakšava posao. Uvođenjem satelitske tehnologije u geodetsku struku, najznačajnije mjesto u obavljanju geodetskih poslova zauzimaju globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS). Od ovih instrumenata bio je izložen jedan GPS primjerak američke marke Ashtech i GNSS primjerak HiPer-SR japanske tvrtke Topcon koji omogućuje pozicioniranje na cijelom području Republike Hrvatske, uz pomoć sustava CROPOS.

1 2

Na ovoj izložbi mogli su se pogledati različiti instrumenti korišteni u svakodnevnim geodetskim poslovima, od instrumenata novije generacije koji današnjim geodetima poprilično olakšavaju posao, do starijih instrumenata koji pomalo padaju u zaborav i sjećanje, ali ipak potiču na razmišljanje  koliko je truda i predanosti nekada bilo potrebno pri  provođenju geodetskih mjerenja.

 

Marijan Đaniš, dipl. ing. geod.

Mr.sc. Maja Cvjetković, prof. i mag. kroat.