Predaja završnog rada maturanata

Rok za predaju završnih radova je ponedjeljak, 08.06.2020. do 12 sati.

Završni radovi se predaju u digitalnom obliku online kod sljedećih mentora:

  1. Jadranko Babić
  2. Nevenka Juničić
  3. Saša Tičić
  4. Marijan Đaniš
  5. Andrej Marinović
  6. Branimir Paškvan
  7. Nina Rizman Gračanin
  8. Jasmin Begović

Profesori Domagoj Čuka, Marina Ćupurdija i Đenka Kraljić će završne radove primat u školi istoga dana od 10.45 do 12 sati (nakon testa iz Hrvatskog jezika).

Obrana završnog rada održat će se 26.06. 2020. za 4.AT i 4. G te 29.06.2020. za 4. GT i 4. D prema posebnom rasporedu koji će biti dostupan 24 sata prije obrane.

Učenici koji predaju završni rad u digitalnom obliku obavezni su na dan obrane završnog rada donijeti printanu i uvezanu verziju završnog rada.