OBAVIJEST MATURANTIMA – Završni rad

Rok za predaju završnog rada za ljetni ispitni rok (prema dogovoru s mentorima) je u utorak, 8. lipnja 2021. do 16 sati.