Novi studijski program (geodezija)

Od jeseni 2021. god. otvara se novi preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu Sjever u Varaždinu – Geodezija i Geomatika.

Više informacija možete preuzeti u prilozima: