NOVA VIRTUALNA IZLOŽBA 1. D RAZREDA I OSTVARENJE PROJEKTA OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRVATSKOG PRIMORJA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK

Vrijedne učenice 1. D razreda u sklopu istraživačke nastave tijekom nastave na daljinu osmislile su radove kao dio projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik i ostvarile odgojno obrazovne ishode učenja predmetnog kurikuluma Hrvatski jezik i međupredmetnih tema  uz međupredmetnu korelaciju s predmetima struke

NOVA VIRTUALNA IZLOŽBA 1. D RAZREDA I OSTVARENJE PROJEKTA OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRVATSKOG PRIMORJA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK

NAPISALA: Tina Udović, prof. mentor

Poštovane kolegice i kolege, učenici i roditelji, posjetitelji mrežnih stranica Građevinske tehničke škole u Rijeci, 

dobro došli u posjet novoj virtualnoj izložbi 1. D razreda u kontekstu ostvarenja projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik!Vrijedne učenice 1. D razreda tijekom nastave na daljinu analizirale su i osmislile svoje viđenje očuvanja tradicije glagoljaškog nasljeđa u sklopu projekta uz međupredmetnu korelaciju s predmetima struke. Promišljajući zadanu temu i primjenjujući usvojene odgojno-obrazovne ishode učenja predmetnog kurikuluma Hrvatski jezik (SŠ HJ B.1.1. Učenik izražava svoj literarni doživljaj i objašnjava stav o književnom tekstu.; SŠ HJ B.1.3. Učenik prepoznaje i opisuje književni tekst u književnopovijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.; SŠ HJ B.1.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.; SŠ HJ C.1.1.  Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova na svakodnevni život primatelja.; SŠ HJ C.1.2.  Učenik analizira tekstove popularne i visoke kulture i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet.) te međupredmetnih tema, zainteresirane i motivirane učenice osmislile su svoje viđenje primjene glagoljičke baštine u suvremenom kontekstu i izradile individualne radove kreativno se izražavajući potaknute stečenim znanjem i sadržajem projekta, u cijelosti ostvarivši ciljeve projekta. Čestitamo na osmišljenim individualnim radovima i ostvarenju projekta!