Primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-istraživačko učenje i izrada digitalne karte glagoljaških spomenika Hrvatske u kontekstu ostvarenje projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik

Napisala: Tina Udović, prof. mentor

U nastavi Hrvatskoga jezika u trećem razredu strukovne srednje škole te predmetnim područjima hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo i kultura i mediji, iznimno aktivna i zainteresirana učenica Mila Ilijanić, 3. D razred (nastavnica: Tina Udović, prof. mentor) na temelju usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda učenja (SŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.; SŠ HJ C.3.1. Učenik analizira utjecaj medijskih tekstova na oblikovanje stavova i vrijednosti primatelja.; SŠ HJ C.3.2. Učenik objašnjava tekstove iz europske kulturne baštine i kulturnoga kruga i njihov utjecaj na hrvatski kulturni identitet.) te odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema i u međupredmetnoj korelaciji s predmetima struke, potaknuta istraživačkom i problemskom nastavom te ciljevima projekta, učenica Mila Ilijanić, 3. D u digitalnom programu Google Maps izradila je digitalnu karte Hrvatske s označenim i upisanim mjestima i vrstama glagoljaških spomenika. Prema ideji učenice nastaloj na temelju promišljanja projektnog zadatka, kartu glagoljaških spomenika moguće je pregledati na računalu i u aplikaciji na pametnom telefonu, s mogućnošću novih istraživanja te dodavanja novih glagoljaških spomenika na kartu. Poveznica na dragocjenu kartu s glagoljaškim spomenicama učenice Mile Ilijanić, 3. D:

Čestitamo učenici Mili Ilijanić, 3. D na inovativnom i iznimnom ostvarenju!