Rezultati državne mature – jesenski rok

U srijedu 8. rujna 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature jesenskoga roka 2020./2021.

Od 8. rujna 2021. od 12:01 sati do 10. rujna 2021. u 12:00 sati možete uložiti prigovor na rezultate (bodovanje samih ispita). Eventualne prigovore možete uložiti tako da se javite ispitnoj koordinatorici putem maila tanja.turak.mandic@gmail.com ili preko Yammer poruke pa ćete dobiti upute i obrazac koji treba popuniti.

Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

Prema uputi NCVVO neće se razmatrati sljedeće:

– prigovor da je učenik zaboravio/la prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore

– prigovor da se učeniku/ci ponovno pregleda cijeli ispit jer nedostaje jedan bod

– prigovor da učeniku/ci nedostaje jedan ili dva boda za „prolaz”.