Potvrde o položenim ispitima državne mature – jesenski rok

Konačni rezultati državne mature biti će objavljeni u srijedu 15. rujna 2021.

Potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti u tajništvu škole u petak 17. rujna 2021. od 11 do 13 sati. Ako potvrde ne preuzmete u petak, možete ih preuzeti sljedeći tjedan bilo koji dan od 15 do 18 sati


Molimo sve učenike koji su položili bilo koji od ispita državne mature u ljetnom ili jesenskom roku da dođu preuzeti svoje potvrde tijekom rujna.