Primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-istraživačko učenje i izrada digitalne karte glagoljaških spomenika Hrvatske u kontekstu ostvarenje projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik

Napisala: Tina Udović, prof. mentor U nastavi Hrvatskoga jezika u trećem razredu strukovne srednje škole te predmetnim područjima hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo i kultura i mediji, iznimno aktivna i zainteresirana učenica Mila Ilijanić, 3. D razred (nastavnica: Tina Udović, prof. mentor) na temelju usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda učenja (SŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.; SŠ HJ C.3.1. Učenik analizira utjeca...
Read More

Primjer dobre prakse u primjeni inovativnih metoda poučavanja: primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-izrada i vrednovanje konceptualne (umne) mape na temu lektirskog djela nastave književnosti i stvaralaštva

Napisala: Tina Udović, prof. mentor U nastavi Hrvatskoga jezika, predmetnom području književnosti i stvaralaštva, učenici 1. D razreda (nastavnica Hrvatskoga jezika: Tina Udović, prof. mentor, šk.god. 2020./2021.) pročitali su deset lirskih pjesama Vladimira Nazora (izbor iz poezije) kao obvezatno lektirsko djelo za cjelovito čitanje. Nakon usvojenih ishoda učenja i provedenog samovrednovanja, učenici su prije izrade konceptualne (umne) mape na nastavi i putem digitalne platforme Loomen 3 za...
Read More

Primjer dobre prakse u primjeni inovativnih metoda poučavanja: Škola za život u nastavi na daljinu-projektni tjedan i ostvarenje projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja u 1. D razredu

Napisala: Tina Udović, prof. mentor U provedbi Škole za život tijekom nastave na daljinu u nastavi Hrvatskoga jezika (nastavnica: Tina Udović, prof. mentor) s učenicima 1. D razreda uspješno je održan projektni tjedan, usvojeni ishodi učenja, u cijelosti ostvaren projekt Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja te postavljena virtualna izložba učeničkih radova na temu projekta u međupredmetnoj korelaciji s predmetima struke dizajna unutrašnje arhitekture....
Read More