Obavijest o izboru turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Na roditeljskom sastanku održanom u Građevinskoj tehničkoj školi Rijeka 13. prosinca 2018. godine, a vezano za odabir najpovoljnije ponude za organiziranje maturalnog putovanja u  Češku i Poljsku odabrana je ponuda putničke agencije VIA, Rijeka. Klasa: 130-04/18-02/13 Ur broj: 2170-56-02-18-1
Saznaj više

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA PROF. STRUČNIH PREDMETA NA NEODREĐENO VRIJEME

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA Rijeka, Podhumskih žrtava 4   Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Građevinska tehnička škola, Rijeka, Podhumskih žrtava 4, raspisuje sljedeći: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – PROF. STRUČNIH PREDMETA – Prof. stručnih predmeta, dipl. ing. arhitekture, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme Kandidati prijavi za nat...
Saznaj više