Obavijest o izboru turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Na roditeljskom sastanku održanom u Građevinskoj tehničkoj školi Rijeka 13. prosinca 2018. godine, a vezano za odabir najpovoljnije ponude za organiziranje maturalnog putovanja u  Češku i Poljsku odabrana je ponuda putničke agencije VIA, Rijeka. Klasa: 130-04/18-02/13 Ur broj: 2170-56-02-18-1
Saznaj više