ODRŽANA PRVA RADIONICA U SKLOPU EUROPSKOG PROJEKTA EAThink CRO

2
Projekt EAThink CRO nastavlja se u našoj školi radionicom koju su održale volonterke udruge Žmergo. Radionica je održana 19. listopada 2016. godine, na temu "Održivi prehrambeni sustavi". Učenici 1. i 2. G razreda, u pratnji profesorica Vesne Dežulović- Pucl, Loredane Kružić i Maje Cvjetković, raspravljali su o svrsi održivih prehrambenih sustava te mogu li isti ponuditi rješenja kako bi se osiguralo dovoljno kvalitetne i sigurne hrane za svih. Progovorili su o postupcima koje bi m...
Saznaj više

EAThink 2015. CRO – Jedi lokalno, misli globalno

Globalno učenje za promjene u EGR2015 i nakon: Europski angažman mladih od školskih vrtova do održivih prehrambenih sustava   Građevinska tehnička škola Rijeka uključila se u projekt EAThink 2015. CRO – Jedi lokalno, misli globalno, koji traje u periodu od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine. Financijska podrška projektu je Europska unija, u okviru EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Raising public awareness of development issues and promoting development education in ...
Saznaj više