Dokumenti

Akti škole

GTŠ KALENDAR-2018.

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 2018-19

 

Školski kurikulum 2018.-2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2018-2019

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE, 02.2018.

PLAN NABAVE ZA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. 1.izmjene i dopune

PLAN NABAVE ZA 2018. 2.izmjene i dopune (3)

PROCEDURA ZAPRIMANJA RČ, 2018.

1.POTVRDA FINA O PREUZIMANJU FIN.IZVJEŠĆA, 2.FINANC. IZVJŠTAJI, PRRAS…., 3. OPĆE BILJEŠKE, 4. OBVEZNE BILJEŠKE, 5. ODLUKA Š.O. O USVAJANJU FIN. IZVJEŠĆA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.G.

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 1.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 2.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 3..xls

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLANOVI NABAVE ZA 2017.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 2015.

KATALOG INFORMACIJA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, 2014.

Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama, 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.

PROCEDURA.. NAPLATE PRIHODA

procedura-zaprimanja-i-kontrole-racuna

PRIHODI-RASHODI-2015.

 

KUĆNI RED, 2015.

ETIČKI KODEKS, 2015.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA 14.09.2017.

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE, 05.2018.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA, 05.2018.

GDPR-PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, 22.5.2018.

 

Državna matura

 

Kalendar-državne-mature-2019.-jesenski-rok

Kalendar-državne-mature-2019.-ljetni-rok

 

 

Zaštita od požara

Pravilnik o zaštiti od požara

Put evakuacije

Upute za slučaj požara

PROCJENA RIZIKA, rujan 2015.

 

Ostalo

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika