Dokumenti

Akti škole

Školski kurikulum 2020./2021.

Godišnji plan i program 2020./2021.

Vremenik izrade i obrane završnog rada 2020./2021.

Kalendar rada 2020./2021.

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, PROČIŠĆENI TEKST, 04.09.2019.

PROCEDURA.. NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA, 2015.

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA 2016.

PROCEDURA ZAPRIMANJA RČ, 2018.

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU ŠKOLE, 10.2019.

PROCEDURA KORIŠTENJA OSOBNIH AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE, 2019.

PROCEDURA ZAPRIMANJA E-RAČUNA. 2019.

procedura-zaprimanja-i-kontrole-racuna

KUĆNI RED, 2015.

ETIČKI KODEKS, 2015.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA, pdf. 21.05.2020.

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE, 05.2018.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA, 05.2018.

GDPR-PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, 22.5.2018.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI, 2018-2019.g.

PRAVILNIK O RADU, PROČIŠĆENI TEKST, 1.06.2016

Izmjene i dopune pravilnika o radu, 06.2016.

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE. 03.2020.

KATALOG INFORMACIJA

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH SREDSTAVA – PROČIŠĆENI TEKST 01.2021.

PRAVILNIK O NAČINU ZAPOŠLJAVANJA 28.01.2019.

Planovi nabave

PLAN NABAVE ZA 2021

PLAN NABAVE ZA 2020

PLAN NABAVE ZA 2019.

1.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.

2. izmjene Plana nabave za 2019

3. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. 1.izmjene i dopune

PLAN NABAVE ZA 2018. 2.izmjene i dopune (3)

POPIS UGOVORA JAVNE NABAVE 2019.

POPIS UGOVORA JAVNE NABAVE – 2020.

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLANOVI NABAVE ZA 2017.

Financijsko poslovanje škole

1. FINA POTVRDA 2. Obrasci financijskih izvjestaja za 2018.g. v 5.0.6. 3. OPĆE BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠĆE 2018.  4.OBVEZNE BILJEŠKE, FIN.IZVJ.2018.  5.ODLUKA ŠO O USVAJANJU FIN.IZVJ. 2018.

1.POTVRDA FINA O PREUZIMANJU FIN.IZVJEŠĆA, 2.FINANC. IZVJŠTAJI, PRRAS…., 3. OPĆE BILJEŠKE, 4. OBVEZNE BILJEŠKE, 5. ODLUKA Š.O. O USVAJANJU FIN. IZVJEŠĆA

ODLUKA Š.O. O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2019. obrasci financijskih izvještaja za 2019. v 5.0.8. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. doc POTVRDA FINA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. BILJEŠKE

Obrasci-financijskih-izvjestaja-za-2020

Odluka Š.O.

Privitak 1 Tablice Obvezne bilješke uz Bilancu

POTVRDA FINA

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 1.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 2.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 3..xls

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.

 

Pravo na pristup informacijama

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020-2

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.G.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.G.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016.

Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama, 2015.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, 2014.

OBAVIJEST O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, 30.05.2019.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA, 2019.

 

 

PRIHODI-RASHODI-2015.

 

Državna matura

Kalendar državne mature – ljetni rok 2021

Kalendar državne mature – jesenski rok 2021

Zaštita od požara

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Put evakuacije

Upute za slučaj požara

PROCJENA RIZIKA, rujan 2015.

Ostalo