Dokumenti

Akti škole

Godišnji plan i program 2016.-2017.

Školski kurikulum 2016-17

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 1.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 2.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. 3..xls

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA, JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2016.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 2015.

KATALOG INFORMACIJA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, 2014.

Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama, 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.

PROCEDURA.. NAPLATE PRIHODA

procedura-zaprimanja-i-kontrole-racuna

PRIHODI-RASHODI-2015.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA, 29.03.2017.

KUĆNI RED, 2015.

Godišnji plan i program_2015_2016_PDF

ŠKOLSKI KURIKULUM 2015.16

ETIČKI KODEKS, 2015.

 

Državna matura

Kalendar polaganja ispita DM 2016-2017 ljetni rok

Kalendar polaganja ispita DM 2016-2017 jesenski rok

 

Plan izrade i obrane završnog rada 2016/17

 

Zaštita od požara

Pravilnik o zaštiti od požara

Put evakuacije

Upute za slučaj požara

 

Ostalo

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika