Građevinski tehničar

Osposobljava se za široki djelokrug rada u projektnim biroima kao suradnik ovlaštenih projektanata na razradi i pripremanju projektne dokumentacije za objekte niskogradnje (ceste, mostove, tunele, sportska igrališta i sl.), u građevinskim poduzećima na poslovima kalkulacije ili građenja. Može se uposliti i u organima državne uprave nadležnim za urbanizam, komunalne poslove i sl. Kao samostalni poduzetnik može osnovati i voditi vlastitu graditeljsku tvrtku. Kroz četverogodišnji nastavni program stječe znanja potrebna za nastavak školovanja na srodim fakultetima.

Priloženi dokumenti:

Prezentacija smjera –