Popis djelatnika

Vjeroučitelj

Anita Baričević Smilović

Likovna grupa predmeta

Branka Merlacchi

Tonči Peranić

Asja Rukavina Bikić

Iva Karminski

Zorica Radojčić (zamjena)

Dizajnerska grupa predmeta

Jasmin Begović

Helena Maršić

Branimir Paškvan

Dragica Vukelić

Građevinska grupa predmeta

Jadranko Babić

Marina Ćupurdija

Domagoj Čuka

Nevenka Juničić

Đenka Kraljić

Zvezdana Veršić Žunić

Nina Rizman Gračanin

Geodetska grupa predmeta

Marijan Đaniš

Andrej Marinović

Katija Špika

Saša Tičić

Hrvatski jezik

Vanda Milković

Marija Raos Skitarelić

Tina Udović

Strani jezici

Sanja Bura

Teo Grlica

Sandra Lukić

Matematika

Irena Brnelić

Tajana Jerolimov

Ivan Tudor

Tanja Turak Mandić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vesna Dežulović – Pucl

Erik Benas

Fizika

Tatjana Pranjić – Petrović

Računalstvo

Ana Vrcelj

Povijest

Ivana Kovač

Anamarija Marković

Andrea Pajović (zamjena)

Geografija

Katarina Smud

Biologija

Jana Letilović

Glazbena umjetnost

Etika, Politika i gospodarstvo

Sonja Planinić

Jasminka Randi

Ravnatelj

Boris Petrović

Pedagoginja

Miranda Petrić

Tajnica

Jasna Salvaro

Voditelj računovodstva

Dragica Marohnić

Administrator

Kristina Valić

Domar

Krunoslav Veršić

Spremačice

Alma Blagović

Tanja Fogaraši

Ivana Grbelja

Marijana Krapić