Popis djelatnika

Vjeroučitelj

Anita Baričević Smilović

Likovna grupa predmeta

Zorica Radojčić (zamjena za Branku Batričević)

Tonči Peranić

Goran Kosić (zamjena za Asju Rukavina Bikić)

Dizajnerska grupa predmeta

Jasmin Begović

Helena Maršić

Vesna Pandžić

Branimir Paškvan

Građevinska grupa predmeta

Jadranko Babić

Marina Ćupurdija

Domagoj Čuka

Nevenka Juničić

Đenka Kraljić

Sanda Trenevska Hreljac

Zvezdana Veršić Žunić

Geodetska grupa predmeta

Marijan Đaniš

Andrej Marinović

Katija Špika

Saša Tičić

Hrvatski jezik

Vanda Milković

Marija Raos Skitarelić

Tina Udović

Strani jezici

Sanja Bura

Teo Grlica

Sandra Lukić

Matematika

Irena Brnelić

Tajana Jerolimov

Ivan Tudor

Tanja Turak Mandić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vesna Dežulović

Erik Benas

Fizika

Tatjana Pranjić Petrović

Računalstvo

Darko Cek

Povijest

Ivana Kovač

Anamarija Marković

Geografija

Katarina Smud

Biologija

Jana Letilović

Glazbena umjetnost

Maja Bolić

Etika, Politika i gospodarstvo

Sonja Planinić

Jasminka Randi

Ravnatelj

Boris Petrović

Pedagog

Miranda Petrić

Tajnica

Jasna Salvaro

Voditelj računovodstva

Dragica Marohnić

Administrator

Kristina Valić

Domar

Dragutin Petrović

Spremačice

Alma Blagović

Tanja Fogaraši

Ivana Grbelja

Marijana Krapić