Raspored obrane završnog rada – ljetni rok

LJETNI ROK ZA ZAVRŠNE ISPITE
ROKOVI OBRANE ZAVRŠNOG RADA
DATUM I VRIJEME UČIONICA POVJERENSTVO
27. lipanj 2017.g. u 08:00 sati 9 IV. AT 

 

S. TRENEVSKA-HRELJAC, M. ĆUPURDIJA, D. ČUKA

28. lipanj 2017.g. u 08:30 sati 3 IV. G  

 

S. TIČIĆ, M. ĐANIŠ, A. MARINOVIĆ

28. lipanj 2017.g. u 08:30 sati 9 IV. GT

 

Đ. KRALJIĆ, M. ĆUPURDIJA, N. JUNIČIĆ

 

27. lipanj 2017.g. u  08.30 sati 3  IV.D

 

B. PAŠKVAN, E. KOZERA, J. BEGOVIĆ

 

 

Napomena

Maturanti 4.D koji brane završni rad kod mentora B.Paškvan trebaju doćiu 8:30, kod mentorice E. Kozera u 11:00, a kod mentora J.Begović u 13:00.