Pravo na pristup informacijama

IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020-2

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.G.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017.G.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016.

Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama, 2015.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, 2014.

OBAVIJEST O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, 30.05.2019.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA, 2019.