Geodetski tehničar

Radi na poslovima mjerenja zemljišta, održavanja katastarskih elaborata, iskolčenja građevinskih objekata, praćenja njihove izgradnje te njihovog ponašanja tijekom uporabe. Kroz četverogodišnji program učenici se osposobljavaju za rad s instrumentima te izradu geodetskih planova i nacrta. Stjecanje vještine geodetske izmjere i obrade podataka ostvaruje se na geodetskim vježbama koje se provode na terenu. Nastavak obrazovanja moguć je na geodetskom, građevinskom i drugim srodnim fakultetima i visokim školama.

Priloženi dokumenti:

Prezentacija smjera – Preuzmi