Akti škole

Školski kurikulum 2020./2021.

Školski kurikulum 2020./2021.

Godišnji plan i program 2020./2021.

Vremenik izrade i obrane završnog rada 2020./2021.

Kalendar rada 2020./2021.

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, PROČIŠĆENI TEKST, 04.09.2019.

PROCEDURA.. NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA, 2015.

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA 2016.

PROCEDURA ZAPRIMANJA RČ, 2018.

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU ŠKOLE, 10.2019.

PROCEDURA KORIŠTENJA OSOBNIH AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE, 2019.

PROCEDURA ZAPRIMANJA E-RAČUNA. 2019.

procedura-zaprimanja-i-kontrole-racuna

ETIČKI KODEKS, 2015.

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE, 05.2018.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA, 05.2018.

GDPR-PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, 22.5.2018.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI, 2018-2019.g.

PRAVILNIK O RADU, PROČIŠĆENI TEKST, 1.06.2016

Izmjene i dopune pravilnika o radu, 06.2016.

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE. 03.2020.

KATALOG INFORMACIJA

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH SREDSTAVA – PROČIŠĆENI TEKST 01.2021.