Predaja završnog rada – jesenski rok

Rok za predaju završnog rada za jesenski ispitni rok je 06.07.2017. do 12 sati.

Obrana završnog rada u jesenskom roku održat će se  24.08.2017.