Potvrde o položenim ispitima državne mature

Potvrde o položenim ispitima državne mature u jesenskom roku  možete preuzeti od četvrtka 21.rujna 2017.  u tajništvu škole (ovaj tjedan škola je u popodnevnoj smjeni). Molimo i maturante koji su državnu maturu položili u ljetnom roku, a nisu preuzeli potvrde da to učine tijekom rujna.