OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15), a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave pod brojem 1/2018 Građevinska tehnička škola, Rijeka objavljuje:

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (Školska ekskurzija u Mađarsku – Budimpešta)

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 19.2.2018. godine, izabralo je ponudu koje će biti predstavljena roditeljima:

 

VIA travel agency IMAGINARIUM d.o.o. Rijeka

 

Preostala ponuda:

C.Z. Dante tours Rijeka

 

nije zadovoljila uvjete Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave te se kao takva neće uzeti u dalje razmatranje.

 

Odabrana ponuda bit će predstavljena na roditeljskom sastanku 26.02.2018. godine u 18.00 prema pozivu.

 

Rijeka, 19.2.2018. godine

 

Predsjednik povjerenstva:

Mr.sc. Tatjana Pranjić-Petrović, prof.