Roditeljski sastanak – 4. razredi (Državna matura)

U utorak 04.12.2018.  održat će se roditeljski sastanci za roditelje učenika 4. razreda, u 17:30 (4.AT i 4.GT) i  18:30 (4.G i 4.D).

Tema roditeljskog sastanka bit će državna matura, a održat će ga ispitna koordinatorica Tanja Turak Mandić.

Sastanak će se održati u učionici broj 3 u prizemlju škole.