Konačni rezultati državne mature i preuzimanje potvrda o položenim ispitima

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  21. srpnja 2021. iza 15:00h.

S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.

Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 21. srpnja do 13:59 h, a objava konačnih rang-lista je iza 15:00h. 

Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr

Potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti u tajništvu škole u petak 23. srpnja od 9 do 11 sati. Učenici koji u to vrijeme ne preuzmu potvrde moći će svoje potvrde preuzeti nakon godišnjih odmora (od 19.8. na dalje).