Državna matura – jesenski rok

Prijave ispita državne mature za jesenski rok počinju 23.07. u 12:00 i traju do 31.07. u 12 :00. Svi maturanti koji žele polagati ispite državne mature u jesenskom roku obavezno moraju ponovno prijaviti ispite u navedenom razdoblju (prijave s ljetnog roka se NE prenose automatski  za jesenski). Za jesenski rok se ne mora prijaviti iste razine obaveznih predmeta niti iste izborne predmete kao u ljetnom roku, bez obzira na to jeste li izlazili na ljetni rok ili ne. Prijava se vrši na ...
Read More

Konačni rezultati državne mature i preuzimanje potvrda o položenim ispitima

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  21. srpnja 2021. iza 15:00h. S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa. Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja...
Read More

Rezultati državne mature

U srijedu 14. srpnja 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2020./2021.Eventualne prigovore možete uložiti od 14. srpnja od 12:01 sati do petka 16. srpnja u 12:00 sati Preporuka je da zbog situacije s Covid 19 prigovore zaprimamo online. U slučaju da imate prigovor javite se ispitnoj koordinatorici Tanji Turak Mandić (putem Yammer poruke ili emailom na tanja.turak.mandic@gmail.com ) i poslat će vam obrazac i uputu kako popunit, a po potrebi ćete...
Read More

Popis udžbenika za šk. god. 2021./2022.

1AT (arhitektonski tehničar) 2021Preuzmi 1D (dizajner unutrašnje arhitekture) 2021Preuzmi 1G (tehničar geodezije i geoinformatike) 2021Preuzmi 1GT (građevinski tehničar) 2021Preuzmi 2AT2021Preuzmi 2D2021Preuzmi 2G2021Preuzmi 2GT2021Preuzmi 3AT2021Preuzmi 3D2021Preuzmi 3G2021Preuzmi 3GT2021Preuzmi 4AT2021Preuzmi 4D2021Preuzmi 4G2021Preuzmi 4GT2021Preuzmi
Read More

Primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-istraživačko učenje i izrada digitalne karte glagoljaških spomenika Hrvatske u kontekstu ostvarenje projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik

Napisala: Tina Udović, prof. mentor U nastavi Hrvatskoga jezika u trećem razredu strukovne srednje škole te predmetnim područjima hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo i kultura i mediji, iznimno aktivna i zainteresirana učenica Mila Ilijanić, 3. D razred (nastavnica: Tina Udović, prof. mentor) na temelju usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda učenja (SŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.; SŠ HJ C.3.1. Učenik analizira utjeca...
Read More

VIRTUALNA IZLOŽBA RADOVA UČENICA 3. AT RAZREDA U PROJEKTU OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRVATSKOG PRIMORJA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK U SUVREMENOM KONTEKSTU

Iznimno motivirane učenice Natali Ivanić, 3. AT i Đana Haskić, 3. AT primjenom istraživačke i problemske nastave tijekom nastave na daljinu ostvarile su odgojno-obrazovne ishode učenja i međupredmetnu korelaciju s predmetima struke te svojim radovima oplemenile projekt Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik VIRTUALNA IZLOŽBA RADOVA UČENICA 3. AT RAZREDA U PROJEKTU OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRV...
Read More