Državna matura – jesenski rok

Prijave ispita državne mature za jesenski rok počinju 23.07. u 12:00 i traju do 31.07. u 12 :00. Svi maturanti koji žele polagati ispite državne mature u jesenskom roku obavezno moraju ponovno prijaviti ispite u navedenom razdoblju (prijave s ljetnog roka se NE prenose automatski  za jesenski). Za jesenski rok se ne mora prijaviti iste razine obaveznih predmeta niti iste izborne predmete kao u ljetnom roku, bez obzira na to jeste li izlazili na ljetni rok ili ne. Prijava se vrši na ...
Read More

Konačni rezultati državne mature i preuzimanje potvrda o položenim ispitima

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  21. srpnja 2021. iza 15:00h. S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa. Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja...
Read More

Rezultati državne mature

U srijedu 14. srpnja 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2020./2021.Eventualne prigovore možete uložiti od 14. srpnja od 12:01 sati do petka 16. srpnja u 12:00 sati Preporuka je da zbog situacije s Covid 19 prigovore zaprimamo online. U slučaju da imate prigovor javite se ispitnoj koordinatorici Tanji Turak Mandić (putem Yammer poruke ili emailom na tanja.turak.mandic@gmail.com ) i poslat će vam obrazac i uputu kako popunit, a po potrebi ćete...
Read More

Popis udžbenika za šk. god. 2021./2022.

1AT (arhitektonski tehničar) 2021Preuzmi 1D (dizajner unutrašnje arhitekture) 2021Preuzmi 1G (tehničar geodezije i geoinformatike) 2021Preuzmi 1GT (građevinski tehničar) 2021Preuzmi 2AT2021Preuzmi 2D2021Preuzmi 2G2021Preuzmi 2GT2021Preuzmi 3AT2021Preuzmi 3D2021Preuzmi 3G2021Preuzmi 3GT2021Preuzmi 4AT2021Preuzmi 4D2021Preuzmi 4G2021Preuzmi 4GT2021Preuzmi
Read More

Primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-istraživačko učenje i izrada digitalne karte glagoljaških spomenika Hrvatske u kontekstu ostvarenje projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik

Napisala: Tina Udović, prof. mentor U nastavi Hrvatskoga jezika u trećem razredu strukovne srednje škole te predmetnim područjima hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo i kultura i mediji, iznimno aktivna i zainteresirana učenica Mila Ilijanić, 3. D razred (nastavnica: Tina Udović, prof. mentor) na temelju usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda učenja (SŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.; SŠ HJ C.3.1. Učenik analizira utjeca...
Read More

VIRTUALNA IZLOŽBA RADOVA UČENICA 3. AT RAZREDA U PROJEKTU OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRVATSKOG PRIMORJA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK U SUVREMENOM KONTEKSTU

Iznimno motivirane učenice Natali Ivanić, 3. AT i Đana Haskić, 3. AT primjenom istraživačke i problemske nastave tijekom nastave na daljinu ostvarile su odgojno-obrazovne ishode učenja i međupredmetnu korelaciju s predmetima struke te svojim radovima oplemenile projekt Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik VIRTUALNA IZLOŽBA RADOVA UČENICA 3. AT RAZREDA U PROJEKTU OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRV...
Read More

NOVA VIRTUALNA IZLOŽBA 1. D RAZREDA I OSTVARENJE PROJEKTA OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG NASLJEĐA HRVATSKOG PRIMORJA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK

Uradak Debore Perčić
Vrijedne učenice 1. D razreda u sklopu istraživačke nastave tijekom nastave na daljinu osmislile su radove kao dio projekta Očuvanje kulturno-umjetničke baštine glagoljaškog nasljeđa Hrvatskog primorja iz predmeta Hrvatski jezik i ostvarile odgojno obrazovne ishode učenja predmetnog kurikuluma Hrvatski jezik i međupredmetnih tema  uz međupredmetnu korelaciju s predmetima struke NOVA VIRTUALNA IZLOŽBA 1. D RAZREDA I OSTVARENJE PROJEKTA OČUVANJE KULTURNO-UMJETNIČKE BAŠTINE GLAGOLJAŠKOG ...
Read More

POTVRDE UPISA

Prilikom potvrde upisa potrebno je donijeti upisnicu potpisanu od strane roditelja i učenika te liječničku svjedodžbu medicine rada. Ako u trenutku upisa niste u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu možete dostaviti potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavit ćete školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda. Dokumente koji su uvjet za upis u 1. razred (potpisani obrazac o upisu u 1. razred – Upisnica, svjedodž...
Read More

Podjela svjedodžbi

Svečana podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda održat će se u petak 9. srpnja 2021. u 10 sati u dvorištu škole. Podjela svjedodžbi za ostale razrede održat će se isti dan prema sljedećem rasporedu (u učionicama prema dogovoru s razrednicima): razredi u 8:30razredi u 9:00razredi u 9:30
Read More

Rezultati provjere likovnog senzibiliteta

U prilogu možete preuzeti rezultate provjere. Rezultati provjere likovnog senzibiliteta Preuzmi Ovo je privremena ljestvica poretka. Kandidati ispod crvene crte nisu zadovoljili na provjeri. Svi kandidati koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom mogu pristupiti i zadnjoj provjeri 30.6.2021. ( u obzir uzimamo bolji rezultat). Nakon provedbe zadnjeg roka provjere 30.6.2021. sve rezultate sa svih prethodnih provjera unosimo u bazu e-upisa 01.07.2021. te će vam tek tada, nakon što vam s...
Read More